DOLAR
20,9567
EURO
22,4572
ALTIN
1.313,16
BIST
5.114,97

Görevde Yükselme İmtihanına Giren Memur

Görevde Yükselme İmtihanına Giren Memur
02.09.2022 15:08
0
A+
A-

Görevde yükselme imtihanına giren memurlar dikkat Görevde yükselme imtihanı neticesine göre yedekten kazananların atanabilmesi hangi vaziyette olası? İmtihan neticeyi kazanılan ve bunun neticesinde ceddilen kadroda iller arasında yer değiştirme yapılması gidişatında yedekten atama yapılabilir mi?

SUAL: Sabah memurlar yetkilileri, Çalıştığım bakanlığın şef kadrosu için görevde yükselme imtihanına girdim müzakere neticelerine göre yedekten kazandım. Görevde yükselme neticeyi kazanılan kadroda olan bir kişinin başka bir ile tayinin çıkması gidişatında yedekten atama yapılabilir mi? Teşekkürler

YANIT: Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Müessese ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Kararında Kararname’nin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici müesseselere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten soymaları ile en az ortaöğretim düzeyinde işi veya teknik eğitim neticeyi ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten soymaları hakkında uygulanacağı kararına yer verilmiştir. Aynı Genel Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasında, “Görevde yükselme imtihanında başarılı olmalarına karşın, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle soyması yapılamayacak personelden en fazla gerçek aday sayısı kadar personel, müesseselerce ihtiyaç dinlenmesi halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.” kararı; 12/C maddesinde, “Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip azami puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Müesseselerce tercih alınması gidişatında ise başarı sıralaması temel alınarak ilgili personelin tercihlerine göre soymaları yapılır. Duyurulan kadro veya pozisyonlardan; a Ceddilme koşullarını taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması veya bu sebeple cetmelerin iptal edilmesi, soyulan göreve geçerli bir gerekçe olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da ceddilme hakkından vazgeçilmesi, b Emeklilik, vefat, memuriyetten çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir müesseseye naklen ceddilme, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip imtihana ilişkin ilana kadar, 12/B maddesine göre müesseselerce belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. Görevde yükselme imtihanına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip imtihana ilişkin ilana kadar soyulmamış olanlar ya da ceddilme haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve temellere tabidir.” kararı mevcuttur.

Yukarıyada yer verilen kararlar çerçevesinde, duyurulan kadrolardan birine ceddildikten sonra, müessese içinde başka unvanlı bir kadroya soyulması gidişatında, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip imtihana ilişkin ilana kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılmasının olası olduğu; görevde yükselme veya unvan değişikliği imtihanı neticeyi bir kadroya ceddilen personelin, başka bir birimdeki veya başka bir derecedeki aynı unvanlı kadroya ceddilmesi gidişatında ise, imtihanla soyulmuş bulunduğu kadroya yedeklerden atama yapılmasının olası bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.